LATEST NEWS

 1. Welsh Varsity returns after two-year hiatus

  Following a two-year break due to the Covid-19 pandemic, the date for the 2022 Welsh Varsity between Cardiff and Swansea Universities has been confirmed.

  Swansea will host this year’s week-long festival of sport, with most fixtures and the showpiece rugby matches taking place on Wednesday 27 April.

  The Welsh Varsity initially began as a rugby match between Cardiff and Swansea Universities at the Cardiff Arms Park in 1997 but has since grown year-on-year and is now the largest student multi-sport event in the UK.

  Throughout the week-long festival of sport, students will compete in more than 30 different sports for the coveted Welsh Varsity Shield, including: Ultimate Frisbee; swimming; golf; fencing; squash; boxing; basketball and hockey.

  Cardiff University currently retain both the Welsh Varsity Shield and Cup, following their victories in 2019.

  Georgia Smith, Sports Officer at Swansea University Students’ Union, said: “I’m so excited to see Welsh Varsity returning, and if that wasn’t good enough, it’s in Swansea! After what’s been a tough couple of years for students, I know that everyone at Swansea University will be thrilled to see Sketty Lane bleed green once again.

  “It will be my pleasure to welcome current students and alumni back to see the biggest varsity in Wales to celebrate sport and friendly rivalry.

  “My message to all Swansea students is get ready to sing and chant for Swansea and show Cardiff what the Green and White Army's made of!”

  Megan Somerville, VP Sports and Athletic Union President at Cardiff University Students’ Union, said: “I am thrilled to be involved in the long-awaited return of Welsh Varsity. Preparations are already underway for this amazing event that enables our clubs to showcase their talent on and off the pitch.

  “This huge event is a centrepiece of the student calendar and we can’t wait to welcome back fans both new and old to support Team Cardiff. Make sure you’re a part of the biggest student sporting event in the UK this April and watch Cardiff bring the cup and shield home.”

  Ticket details and the full event schedule will be announced in due course.  Varsity Cymru'n dychwelyd ar ôl bwlch o ddwy flynedd

  Ar ôl bwlch o ddwy flynedd o ganlyniad i bandemig Covid-19, mae'r dyddiad ar gyfer Varsity Cymru 2022 rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe wedi cael ei gadarnhau.

  Bydd Abertawe'n cynnal yr ŵyl chwaraeon sy'n para am wythnos eleni. Cynhelir y rhan fwyaf o'r cystadlaethau a'r gemau rygbi proffil uchel ddydd Mercher 27 Ebrill.

  Dechreuodd Varsity Cymru gyda gêm rygbi rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe ar Barc yr Arfau yng Nghaerdydd ym 1997, ond mae wedi tyfu bob blwyddyn ers hynny a dyma'r digwyddiad aml-gamp mwyaf i fyfyrwyr yn y DU bellach.

  Drwy gydol yr ŵyl chwaraeon wythnos o hyd, bydd myfyrwyr yn cystadlu mewn mwy na 30 o gampau gwahanol ar gyfer gwobr uchel ei bri Tarian Varsity Cymru. Mae'r campau'n cynnwys: ffrisbi eithafol; nofio; golff; cleddyfaeth; sboncen; paffio; pêl-fasged; a hoci.

  Ar hyn o bryd, Prifysgol Caerdydd yw deiliad Tarian a Chwpan Varsity Cymru, o ganlyniad i'w buddugoliaethau yn 2019.

  Meddai Georgia Smith, Swyddog Chwaraeon Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe: “Mae dychweliad Varsity Cymru'n destun cyffro mawr i mi, yn enwedig gan y bydd Abertawe'n ei gynnal! Ar ôl cwpl o flynyddoedd anodd i fyfyrwyr, rwy'n gwybod y bydd pawb ym Mhrifysgol Abertawe wrth eu boddau pan fydd Lôn Sgeti'n troi'n wyrdd unwaith eto.

  “Bydd yn bleser i mi groesawu myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr yn ôl i weld y digwyddiad prifysgolion mwyaf yng Nghymru i ddathlu chwaraeon a chystadlu cyfeillgar.

  “Rwy'n gofyn i holl fyfyrwyr Abertawe fod yn barod i ganu a bloeddio dros Abertawe a dangos i Gaerdydd gwerth y Fyddin Werdd a Gwyn!”

  Meddai Megan Somerville, Is-lywydd Chwaraeon a Llywydd Undeb Athletaidd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd: “Rwy'n falch o gael cymryd rhan yn Varsity Cymru wrth iddo ddychwelyd ar ôl hir ymaros. Mae'r paratoadau eisoes wedi dechrau ar gyfer y digwyddiad gwych hwn sy'n galluogi ein clybiau i ddangos eu doniau ar y maes chwarae ac oddi arno.

  chwaraeon mwyaf i fyfyrwyr yn y DU ym mis Ebrill ac yn gwylio Caerdydd yn ennill y cwpan a'r darian eto.”

  Ticket details and the full event schedule Cyhoeddir manylion tocynnau ac amserlen lawn y digwyddiad maes o law.

 2. 2021 Welsh Varsity Update

  With great regret, we announce that this year’s Welsh Varsity event will not take place, in order to ensure the safety and wellbeing of our students, staff and guests.

  We understand that this news is disappointing; however, the landscape for sport during the Covid-19 pandemic is ever-changing and the universities will endeavour to organise and support sporting activities, on a sport-by-sport basis, when Welsh Government and National Governing Body guidance allows.

  We’re grateful to our student community for their continued support and look forward to delivering a memorable Welsh Varsity in 2022.  Diweddariad Varsity Cymru 2021

  Mae’n ddrwg gennym orfod cyhoeddi na fydd digwyddiad Varsity Cymru yn cael ei gynnal eleni, er mwyn sicrhau diogelwch a lles ein myfyrwyr, ein staff a'n gwesteion.

  Deallwn fod y newyddion hyn yn siomedig; fodd bynnag, mae'r dirwedd ar gyfer chwaraeon yn ystod pandemig Covid-19 yn newid yn barhaus, ac felly bydd y prifysgolion yn ymdrechu i drefnu a chefnogi gweithgareddau chwaraeon, fesul camp, pan fydd canllawiau Llywodraeth Cymru a'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol yn caniatáu hynny.

  Rydym yn ddiolchgar i'n cymuned myfyrwyr am eu cefnogaeth barhaus ac edrychwn ymlaen at ddarparu Varsity Cymru cofiadwy yn 2022.

 3. Important 2020 Welsh Varsity Update

  As you may have seen from the media, whilst public gatherings have not been officially suspended, the advice from UK Government is that in order to best protect the wellbeing of the population, we should all now avoid non-essential social contact and unnecessary travel. Additionally, it has been confirmed that major events requiring the assistance of the emergency services will not be supported in the near future.

  As a result, and with a heavy heart we have taken the decision to cancel the Welsh Varsity event due to take place in Swansea in April. We feel this decision is in the best interests of our students, staff and guests.

  All ticket purchasers will receive a refund automatically, you don’t need to do anything. Whilst we will do this as quickly as possible, please allow three weeks for the payment to arrive back into your bank account.

  If after this time you have not received your refund, please contact us at:

  Cardiff ticket holders: SUFinance@cardiff.ac.uk
  Swansea ticket holders: events@swansea-union.co.uk

  Unfortunately, we are unable to reschedule the Welsh Varsity this year but rest assured the event will return in 2021.  Diweddariad Pwysig Varisty Cymru 2020

  Efallai eich bod chi wedi gweld ar y cyfryngau, er nad yw digwyddiadau cyhoeddus wedi cael eu gwahardd yn swyddogol, i amddiffyn lles y boblogaeth, mae Llywodraeth y DU wedi cynghori y dylem osgoi teithio diangen a chyswllt cymdeithasol sydd ddim yn hanfodol. Yn ogystal â hyn, cadarnhawyd na fydd digwyddiadau mawr a fydd angen cymorth y gwasanaethau brys yn cael eu cefnogi yn y dyfodol agos.

  O ganlyniad, a gyda chalon drom rydyn ni wedi gwneud y penderfyniad i ganslo digwyddiad Varsity Cymru yn Abertawe ym mis Ebrill. Rydyn ni’n teimlo bod y penderfyniad hwn o fudd ein myfyrwyr, staff a gwesteion.

  Bydd pawb a brynodd docyn yn derbyn ad-daliad yn awtomatig, does dim angen i chi wneud unrhyw beth. Er y byddwn yn gwneud hyn cyn gynted â phosibl, gadewch 3 wythnos i’r taliad gael ei roi yn ôl yn eich cyfrif banc.

  Os nad ydych chi wedi derbyn ad-daliad, wedi’r cyfnod hwn, cysylltwch â ni ar:

  Dalwyr Tocynnau Caerdydd: SUFinance@cardiff.ac.uk
  Dalwyr Tocynnau Abertawe: events@swansea-union.co.uk

  Yn anffodus, ni fyddwn ni’n gallu aildrefnu Varsity Cymru eleni ond gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd y digwyddiad yn dychwelyd yn 2021.

 4. Swansea to host 2020 Welsh Varsity

  The Welsh Varsity will return to Swansea next year with the university sporting showpiece taking place on Wednesday, April 29.

  Varsity is a festival of sport and sees students from Swansea University and Cardiff University battle it out in over 30 sports including both the men’s and women’s rugby matches.

  Next year’s event will also see Swansea host Varsity in the same year that the University celebrates its centenary year.

  Varsity has been an ever-present on the sporting calendar for both Swansea University and Cardiff University since it began in 1997 and has gone from strength to strength each year. Following a successful day in Cardiff in 2019, Varsity will return to Swansea in 2020 with Cardiff the current holders of both the Varsity Shield and Varsity Cup.

  Ticket details will be announced in due course

  Ffion Davies, Sports Officer at Swansea University Students’ Union, said: “We’re very excited to have the biggest sporting day of the student calendar back in Swansea, for our centenary year. Whether competing or supporting, I can’t wait to see everyone unite as one to celebrate everything sport has to offer, here in Swansea.”

  Jude Pickett, VP Sports and Athletic Union President at Cardiff University, said: “I am very excited to be involved in the biggest and best Welsh Varsity to date. Preparations are already underway for this amazing event that enables clubs to showcase their talent on and off the pitch.

  “I am thrilled to support Team Cardiff and to hopefully watch them bring the cup and shield back home to Cardiff once again. This is the one event in the student calendar you don’t want to miss.”

 5. Welsh Varsity returns to Cardiff in 2019

  The popular Welsh Varsity tournament is returning to the capital city of Wales after a successful year in Swansea in 2018. The event will be taking place on Wednesday 10th April, supported by thousands of students from Cardiff University and Swansea University.

  The Welsh Varsity is a festival of sport, running from Saturday 6th April to Wednesday 10th April. The tournament sees students from 30 sports compete for the coveted Welsh Varsity Shield at venues across the city, including Sport Wales and Cardiff Arms Park. Cardiff will be looking to retain the shield for another year, after reclaiming it in Swansea last year. The event culminates with the showcase Ladies and Men's rugby fixtures in the Principality stadium during the evening of Wednesday 10th April. Cardiff University Ladies will be looking to avenge last year's defeat whilst the Men's team will be looking to repeat last year's performance and take home the Welsh Varsity cup for the third year in a row.

  Georgie Haynes, VP Sports & Athletic Union President at Cardiff University, is enthusiastic about the tournament returning to home ground this year. "We are extremely excited for the Welsh Varsity to return to the capital city this year. I'm looking forward to all of our sports clubs rising to the occasion and putting on a fantastic and competitive showing of what Cardiff has to offer."

  Sophie Hargreaves, Sports Officer at Swansea University Students' Union added: "Varsity is the highlight of the year for our sporting students, and there's a lot of preparation involved. I can't wait to see our students come together and showcase their incredible talent."

  The tournament will launch with a Rowing competition on Saturday 6th April, with the Men's and Women's Novice and Senior squads battling it out on the water.

  Ticketing details will be announced shortly and will go on sale in February. To find out more, follow @TheWelshVarsity on Twitter and visit welshvarsity.com.

 6. Welsh Varsity returns to Swansea in 2018

  This year’s Welsh Varsity will be held in Swansea, where the Liberty Stadium will play host to the showpiece rugby match on Wednesday 25 April.

  Now in its 22nd year, the tournament sees Swansea University sports teams go head-to-head with Cardiff University students in the biggest student event in Wales and the largest student multi-sport event in the UK.

  The Welsh Varsity is a week-long festival of sport, running from 18 - 25 April. Throughout the week, students will compete in over 40 different sports for the Varsity Shield, including Ultimate Frisbee, swimming, golf, fencing, squash, boxing, basketball, and hockey.

  The majority of the Welsh Varsity games take place at Swansea University’s International Sports Village in Sketty Lane on Wednesday 25 April, culminating with the men’s rugby match at the Liberty Stadium at 7pm.

  Swansea will be looking to retain the Varsity Shield for another year, having taken it home for the first time in the competition’s history in 2017. Cardiff University’s men’s rugby team will be looking to repeat last year’s performance in the Principality Stadium, and take home the Welsh Varsity Cup.

  Swansea's River Tawe will be the venue for the 13th Welsh Boat Race between Swansea University and Cardiff University Rowing Clubs on Saturday 21 April.

  Gwyn Aled Rennolf, Sports Officer at Swansea University Students' Union, said: "We're really excited to be the home team for the Welsh Varsity tournament this year. Our fans always get behind the players but there's something extra special about playing in front of a home crowd. Our players have been training really hard and we're certain we'll be keeping the Shield in Swansea”.

  Tom Kelly, Vice President Sport & Athletic Union President, is looking forward to taking Team Cardiff back to Swansea: “Welsh Varsity is one of the biggest highlights in the student calendar. A lot of preparation goes into the tournament, both behind the scenes and on the field. I’m excited to be heading back to Swansea in April and hopefully celebrating a Cardiff win!”

In Association With